Τηλέφωνο: 25410 42067

logistics

Η εταιρεία Koutroulos transport διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους αποθήκευσης εμπορευμάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών - συνεργατών της. Οι αποθήκες της εταιρείας είναι εγκατεστημένες στην περιοχή του Δεκάρχου Ξάνθης, ενώ έχει θέσει ως βραχυπρόθεσμο στόχο την επέκταση των αποθηκών της στην ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.