Τηλέφωνο: 25410 42067

deal

Σκοπός της εταιρείας Koutroulos Transport είναι η ασφαλής και γρήγορη οδική μεταφορά εμπορευμάτων παρέχοντας ταυτόχρονα και τη δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου όγκου εμπορευμάτων. Η εμπειρία των 25 χρόνων που διαθέτει στις οδικές μεταφορές, της παρέχει ευελιξία να προσαρμόζει τις υπηρεσίες της στις ανάγκες των πελατών της, με γνώμονα την τήρηση των βασικών αρχών της κατά την διαδικασία της οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων.